Profil UAM w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej

ABC Logo Akademickiej Biblioteki cyfrowej

Z przyjemnością informuję, że w dniu 7 grudnia 2023 została uruchomiona po 13 latach od premiery portalu, Nowa Akademicka Biblioteka Cofrowa Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem Nowej ABC
Akademicka Biblioteka Cyfrowa - to biblioteka cyfrowa dla studentów z niepełnosprawnością wzroku - platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach - Internetowe centrum materiałów dydaktycznych. Poprzez ABC swoje materiały udostepniają następujące uczelnie, które podpisały Umowę partnerską:

 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet SWPS
 • Uniwersytet UMCS w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko - MazurskI
 • Uniwersytet Warszawski

Każda z uczelni udostępnia swoje zasoby dla niepełnosprawnych wzrokowo studentów poprzez własne serwery, a w ABC widoczne są one w profilu danej uczelni. Dla użytkownika - czytelnika wszystkie te zasoby widoczne są w jednym katalogu. Przeglądać może go każdy, lecz pobierać książki i czasopisma jedynie zarejestrowany czytelnik. Czytelnik rejestruje się w ABC samodzielnie wypełniając formularz rejestracyjny i akceptując regulamin Biblioteki. Aktywowanie konta czytelnika i tym samym nadanie mu pełnych praw do pobierania zbiorów dokonuje administrator profilu, jeśli czytelnik jest studentem jednej z wymienionych uczelni, lub BON UW dla osób niewidomych i słabowidzących nie będących studentami, po przedstawieniu dokumentów stwierdzających niepełnosprawność wzroku.

Podstawę prawną funkcjonowania Akademickiej Biblioteki Cyfrowej daje przepis art. 331 Prawo Autorskie "Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych", zgodnie z którym:

"Art. 331 Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia".

Wszelkie wyjaśnienia i interpretacje tego przepisu można przeczytać w publikacji: "Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni. Prawo autorskie dozwolony użytek utworów", Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007.

Studenci UAM proszeni są o dokonywanie rejestracji w systemie podając swój uczelniany adres poczty elektronicznej w formacie:

nazwa_uzytkownika@st.amu.edu.pl

W celu uzyskanie informacji o loginie do systemu poczty studenckiej nazwa_uzytkownika oraz haśle do konta pocztowego proszę skontaktować się z odpowiednim dziekanatem. Inne wpisy nie będą akceptowane przez administratora profilu!

Osoby odpowiedzialne za profil UAM w ABC to:

 • Henryk Lubawy - administrator profilu
  Zadania - rozwiązywanie wszelkich problemów powstających przy eksploatacji profilu przez czytelników i bibliotekarzy, zarządzanie kontami bibliotekarzy i czytelników poprzez dodawanie, szukanie, modyfikowanie, blokowanie i usuwanie kont. Modyfikowanie parametrów zarządzanego profilu. Ponadto pełne uprawnienia bibliotekarza.
 • Bartosz Zakrzewski - starszy bibliotekarz
  Zadania może opisywać nowe pozycje, dodawać do katalogu pozycje opisane przez członków grupy "Bibliotekarze młodsi", oraz modyfikować i usuwać pozycje z katalogu, a także te, które nie zostały jeszcze do niego dodane. Ponadto pełne uprawnienia czytelnika, czyli możliwość przeglądania katalogu i pobieranie zasobów biblioteki.

System zarządzania biblioteką, czyli system Bazy Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, znajduje sie na serwerze Uniwersytetu Warszawskiego. Powstał z incjatywy, jest zarządzany i administrowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Biblioteka jest dostępna pod adresem:

www.abc.uw.edu.pl

System powstał w projekcie "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej w artykułach:

 • Akademicka Biblioteka Cyfrowa od kuchni, kwartalnik Tyfloświat nr 4(17)2012. Patrz portal Tyfloświat.pl

 • Akademicka Biblioteka Cyfrowa nową jakością w dostępie do literatury fachowej dla studentów z dysfunkcją narządu wzroku
  [ w ] Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej
  Beata Tylewska-Nowak, Władysław Dykcik (red.)
  Wydawnictwo Naukowe UAM 2013,
  ISBN: 978-83-232-2513-3
  str.137 - 144

 • Biblioteczne zasoby cyfrowe jako niezbędny element współczesnego środowiska edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością wzroku, Czytaj artykuł na stronie czasopisma E-mentor nr 3 (60) / 2015

   

 • Zapraszam na prelekcję "Akademicka Biblioteka Cyfrowa - biblioteka bez barier" w ramach Open Access Week w dniu 24 października 2017, Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka, sala 82 o godzinie 10-tej. Tegoroczna edycja pod hasłem "Otwórz się, aby..." przypada na 23-29.10. Hasło Otwórz się, można rozwinąć np. w ten sposób: „Otwórz swoje zasoby, aby zwiększyć widoczność w sieci"; „Otwórz swoje zasoby, aby dać innym szansę na dostęp do nich"
 •   Plakat zaproszenia na wykład Akademicka Biblioteka Cyfrowa - biblioteka bez barier

   

Wstecz Wsparcie