Lupa - logo wsparcia

Wsparcie dla niewidomych i niedowidz膮cych student贸w UAM

Logo Logo 渨iatowego Dnia Wiedzy o Dost阷no渃i

GAAD na Wydziale Studi贸w Edukacyjnych

Misja i idea wsparcia

Wszelkiego typu niepe艂nosprawno艣ci zmniejszaj膮 dost臋p cz艂owieka do dóbr kultury i nauki. Jednak uszkodzenie wzroku, podstawowego zmys艂u przy pomocy, kt贸rego cz艂owiek pozyskuje prawie 90% informacji o otaczaj膮cym 艣wiecie, powoduje powstanie swego rodzaju bariery informacyjnej. Jest to szczeg贸lnie uci膮偶liwe podczas kszta艂cenia si臋 i zdobywania umiej臋tno艣ci zawodowych na wy偶szej uczelni. Barier臋 t臋 mo偶na prze艂ama膰, b臋d膮 cz臋ciowo zredukowa膰 - przy zastosowaniu nowoczesnej specjalizowanej techniki komputerowej, okre艣lanej czasami mianem tyfloinformatyka. Opanowanie tej techniki, a szczególnie wyspecjalizowanych urz膮dze艅 i oprogramowania wymaga specyficznej wiedzy informatycznej oraz umiej臋tno艣ci kontaktu z osobami niepe艂nosprawnymi. W ramach programu "Uniwersytet Otwarty" przyst膮piono na UAM do realizacji tych zada艅.

mgr Henryk Lubawy

specjalista ds. sprz臋tu i oprogramowania wspomagaj膮cego dla os贸b niepe艂nosprawnych z uszkodzeniem narz膮du wzroku Biuro Wsparcia Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ciami

Dy偶ury

Dwuwydzia艂owa Biblioteka Wydzia艂u Nauk Spo艂ecznych i Wydzia艂u Studi贸w Edukacyjnych - czytelnia, stanowisko ze sprz臋tem wspomagaj膮cym - poniedzia艂ek, 艣roda, pi膮tek od 12-tej do 13-tej.

Wsparcie

Stanowisko wspomagaj膮ce jest dost臋pne dla niepe艂nosprawnych student贸w w czytelni Dwuwydzia艂owej Biblioteki Wydzia艂u Nauk Spo艂ecznych i Wydzia艂u Studi贸w Edukacyjnych (campus Szamarzewo, budynek C) -zawsze w godzinach jej otwarcia, to jest w poniedzia艂ek od 12-tej do 19-tej, w pozosta艂e dni powszednie od 9-tej do 19-tej z przerw膮 od 13:30 do 14:00, w soboty od 9-tej do 14-tej oraz w niedziel臋 od 10-tej do 14-tej. Z pomocy specjalisty student mo偶e skorzysta膰 na pewno w godzinach dy偶uru, a nawet d艂u偶ej po indywidualnym um贸wieniu si臋. Pe艂ne i szczeg贸艂owe informacje na temat systemu wsparcia dla student贸w niewidomych i s艂abowidz膮cych na UAM dost臋pne s膮 na g艂贸wnej stronie Uniwersytetu.

Prawo

Podstaw臋 prawn膮 do skanowania, nagrywania i szeroko poj臋tej adaptacji ksi膮偶ek i materia艂ów dydaktycznych na potrzeby niewidomych i niedowidz膮cych studentów daje przepis art. 331 Prawo Autorskie "Korzystanie z utworów dla dobra osób niepe艂nosprawnych", zgodnie z którym:

"Art. 331 Wolno korzysta膰 z ju偶 rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepe艂nosprawnych, je偶eli to korzystanie odnosi si臋 bezpo艣rednio do ich upo艣ledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikaj膮cym z natury upo艣ledzenia".

Wszelkie wyja艣nienia i interpretacje tego przepisu mo偶na przeczyta膰 w publikacji: "Studenci niewidomi i s艂abowidz膮cy - poradnik dla wy偶szych uczelni. Prawo autorskie dozwolony u偶ytek utworów", Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007.

ABC Logo Akademickiej Biblioteki cyfrowej

Akademicka Biblioteka Cyfrowa - to biblioteka cyfrowa dla studentów niepe艂nosprawnych - platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materia艂ach - Internetowe centrum materia艂ów dydaktycznych. Od 2011 roku, udost臋pniamy materia艂y dydaktyczne dla niepe艂nosprawnych student贸w UAM poprzez nasz profil w Akademickiej Bibliotevr Cyfrowej. Zasady rejestracji w systemie biblioteki oraz pobierania ksi膮偶ek, kontat z administratorem i wiele innych informacji na temat ABC jest tutaj »

Lektury

Literatura na temat szeroko rozumianego wsparcia technicznego dla niewidomych i s艂abowidz膮cych. Polecam ksi膮偶ki warte przeczytania. Do kilku tytu艂贸w podanych w tym wykazie jest link do ich wersji w formacie PDF.

Artyku艂y

Polecam m贸je ostatnie teksty:

 • artyku艂 zatytu艂owany Zmierzy膰 niepe艂nosprawno艣膰 opublikowany w kwartalniku Tyflo艣wiat nr 2(35)2017. Omawiam w nim Mi臋dzynarodow膮 Klasyfikacj臋 Funkcjonowania, Niepe艂nosprawno艣ci i Zdrowia ICF w kontek艣cie "mierzenia niepe艂nosprawno艣ci" u os贸b z dysfunkcj膮 wzroku. Ca艂y tekst czasopisma jest dost臋pny w formacie PDF lub HTML
 • artyku艂 opublikowany w miesi臋czniku SZ臉艢CIOPUNK Magazyn Polskich Niewidomych - Miesi臋cznik Fundacji 鈥炁歸iat wed艂ug Ludwika Braille'a" Nr 8/29/2018 zatytuowany Czy fizyk臋 trzeba zobaczy膰?
Wykaz wszystkich moich tekst贸w jest dost臋pny tutaj

W mediach

Teksty, artyku艂y lub audycje radiowe innych autor贸w w kt贸rych wypowiadam si臋 w sprawach wspierania, szczeg贸lnie w przestrzeni miejskiej, os贸b z dysfunkcj膮 wzroku:  

 • Wypowiedz mi ksi膮偶k臋, "呕ycie Uniwersyteckie" nr 6 (177) czerwiec 2008, strona 24.
 • Bezpieczniejsze przej艣cia dla pieszych, "呕ycie Uniwersyteckie" nr 11 (266) listopad 2015, strona 19.
 • Sygna艂y 艢wiata - Pozna艅, Wielkopolska" - Radio Merkury 08 stycznia 2017, godzina 8:25 Pos艂uchaj audycji w archiwum na stronie Merkurego
 • Sygna艂y 艢wiata - Pozna艅, Wielkopolska" - Radio Pozna艅 06 sierpnia 2017, godzina 8:25 Pos艂uchaj audycji w archiwum na stronie Radia Pozna帽
 • Sygna艂y 艢wiata - Pozna艅, Wielkopolska" - Radio Pozna艅 9 wrze艣nia 2018, godzina 7:45 Pos艂uchaj audycji w archiwum na stronie Radia Pozna帽 o akcji #艣cie偶kadost臋pu podziel sie przestrzeni膮.

 • Konferencje

  w kt贸rych uczestniczy艂em w roku 2017 - 2019 [ wykaz wszystkich konferencji ]

 • (Nie)pe艂nosprawni w dobie technologii - IX KONFERENCJA ORGANIZACJI STUDENCKICH Wydzia艂u Studi贸w Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - 17 maj 2017.
 • Konferencja Naukowa "AZON - platforma informacyjna r贸wnie偶 dla niepe艂nosprawnych", Wroc艂aw 9. listopada 2017 roku. Szczeg艂owy program wydarzenia
 • Konferencja "W艂膮czenie Cyfrowe - dost臋pna Polska", organizator: Fundacja Widzialni, Warszawa Sejm RP, 16 kwietnia 2018. Relacja z wydarzzena
 • "Pozna艅 - miasto przyjazne dla niewidomych w ramach REHA for the Blind in Poland", Fundacja Szanasa dla Niewidomych Oddzia艂 w Poznaniu, 22 czerwca 2018
 • Seminarium " W艂膮czenie cyfrowe i dost臋pno艣膰 do 艣wiata kultury i sztuki" zorganizowane w ramach IV Dni Dost臋pno艣ci Cyfrowej, Uniwersytet 艢l膮ski oraz Regionalny Instytut Kultury, Katowice 26 wrze艣nia 2018. Szczeg贸艂y na stronie Dni Dost臋pno艣cie Cyfrowej
 • Wizyta studyjna na Uniwersytecie Warszawskim celem zapoznania si臋 z funkcjonowaniem znacznik贸w ToTuPoint zainstalowanych w budynku Wydzia艂u Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej na ulicy Dobrej 55 - 13.11.2018.
 • IV Forum Uczelnianych Pe艂nomocnik贸w ds. Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ciami - 鈥濱nnowacyjne rozwi膮zania we wspieraniu os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami w szkolnictwie wy偶szym鈥 w dniach 27-28 lutego 2019 r. (艣roda-czwartek) na Wydziale Historycznym UAM. Wi臋cej informacji o wydarzeniu jest tutaj.
 • "Jeste艣my razem! 艣wiat dotyku i dzwi臋ku w ramach REHA for the Blind in Poland", organizator Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddzia艂 w Poznaniu, 10 wrze艣nia 2019.
 • Reha for the Blind in Poland, organizator Fundacja Szansza dla Niewidomych, Miejsce Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytet Kardyna艂 Stefana Wyszy艅skiego; 21-23 pazdziernika 2019.
 • Prezentacja idei budynku dost臋pnego na przyk艂adzie pilota偶owego projektu wdro偶onego w budynku D-21 Politechniki Wroc艂awskiej, Wroc艂aw 12 listopada 2019.
 • zg艂oszone uczestnictwo - "KOD Dost臋pu. Rozmowy o kulturze, kt贸ra nie wyklucza". Organizatorzy: Projekt 5 zmys艂贸w i Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, 25 listopada 2019.
 • zg艂oszone uczestnictwo - "Zaprojektuj stron臋 internetow膮 i dokumenty cyfrowe zgodnie ze standardem WCAG 2.1", Fundacja Otwieramy Kultur臋 i Sztuk臋, 28 listopada, Pozna艅
 • Badania

  naukowe w kt贸rych uczestniczy艂em:
  Projekt badawczo-rozwojowy N R11 0008 04 "Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej w du偶ym mie艣cie dla os贸b niewidomych z wykorzystaniem d藕wi臋k贸w 艣rodowiska" pod kierownictwem prof. dr hab. Edwarda Hojana, a w szczeg贸lno艣ci trzecie zadanie badawcze okre艣lone jako "Badania parametr贸w akustycznych, kt贸re b臋d膮 podstaw膮 opracowania nowych standard贸w (norm) dotycz膮cych sygnalizacji 艣wietlno-d藕wi臋kowej na przej艣ciach dla pieszych - niewidomych".

  Inne konsultowane projekty

  GAAD 2019

  Logo Logo 艢wiatowego Dnia Wiedzy o Dost臋pno艣ci

  Co roku, w trzeci czwartek maja obchodzimy 艢wiatowy Dzie艅 Wiedzy o Dost臋pno艣ci - ang.Global Accessibility Awareness Day - w skr贸cie GAAD. W tym roku GAAD odbywa si臋 po raz 贸smy i przypada w czwartek 16 maja.

  Coraz bardziej WSZYSTKO, co nas otacza staje si臋 cyfrowe, ale czy w ten spos贸b staje si臋 bardziej dost臋pne dla WSZYSTKICH? Czym jest dost臋pno艣膰 cyfrowa? Czy to tylko pretekst do celebrowania kolejnego 鈥炁泈iatowego dnia鈥, czy raczej wym贸g cywilizacyjny.? A mo偶e to jedynie moda? A by膰 mo偶e to nawet wym贸g obowi膮zuj膮cego prawa?

  Zapraszamy w czwartek 16 maja 2019 o godzinie 10-tej do sali 007, ul Szamarzewskiego 89D (jest to pomieszczenie Pracowni Edukacyjnych Zastosowa艅 Informatyki WSE). Czytaj wi臋cej na temat GAAD na WSE

 • Global Accessibility Awareness Day (GAAD) 16 Maj 2019 wydarzenie na Facebooku 艢wiatowy Dzie艅 Wiedzy o Dost臋pno艣ci - GAAD 2019 Polska

 • Poradniki

  Idol2016

  Kategoria EDUKACJA 鈥 plac贸wki, gdzie niewidomi i niedowidz膮cy otaczani s膮 prawdziw膮 i nowoczesn膮 opiek膮, maj膮 do dyspozycji niezb臋dne oprzyrz膮dowanie i podr臋czniki, w kt贸rych niewidomi i niedowidz膮cy maj膮 szans臋 zdoby膰 dobre wykszta艂cenie i znale藕膰 prac臋, a nauczyciele wiedz膮 jak pomaga膰 takim osobom.
    Podczas XIV edycji mi臋dzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, w dniu 1.  grudnia 2016 roku, nagrod臋 Idol w kategorii Edukacja przyznano Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
    Dzi臋kujemy! Cieszymy si臋 niezmiernie, 偶e nasze dzia艂ania na rzecz niewidomych i s艂abowidz膮cych zosta艂y zauwa偶one i docenione. Obiecujemy dalsz膮 intensywn膮 prac臋 na rzecz wspierania student贸w z dysfunkcj膮 wzroku.

    © CyjSoftware 2005 - 2018. Projekt logo - grafika Andrzej Wilowski. Utworzono 09.11.2005. Modyfikacja 09.11.2019
    stat4u