Lupa - logo wsparcia

Wsparcie dla niewidomych i niedowidzących studentów UAM

Misja i idea wsparcia

Wszelkiego typu niepełnosprawności zmniejszają dostęp człowieka do dóbr kultury i nauki. Jednak uszkodzenie wzroku, podstawowego zmysłu przy pomocy, którego człowiek pozyskuje prawie 90% informacji o otaczającym świecie, powoduje powstanie swego rodzaju bariery informacyjnej. Jest to szczególnie uciążliwe podczas kształcenia się i zdobywania umiejętności zawodowych na wyższej uczelni. Barierę tę można przełamać, będą częciowo zredukować - przy zastosowaniu nowoczesnej specjalizowanej techniki komputerowej, określanej czasami mianem tyfloinformatyka. Opanowanie tej techniki, a szczególnie wyspecjalizowanych urządzeń i oprogramowania wymaga specyficznej wiedzy informatycznej oraz umiejętności kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. W ramach programu "Uniwersytet Otwarty" przystąpiono na UAM do realizacji tych zadań.

mgr Henryk Lubawy

specjalista ds. sprzętu i oprogramowania wspomagającego dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Dyżury

Biblioteka Kampus Ogrody - czytelnia, stanowisko ze sprzętem wspomagającym - poniedziałek, środa, piątek od 12-tej do 13-tej.

Wsparcie

Stanowisko wspomagające jest dostępne dla niepełnosprawnych studentów w czytelni Dwuwydziałowej Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych (campus Szamarzewo, budynek C) -zawsze w godzinach jej otwarcia, to jest w poniedziałek od 12-tej do 19-tej, w pozostałe dni powszednie od 9-tej do 19-tej z przerwą od 13:30 do 14:00, w soboty od 9-tej do 14-tej oraz w niedzielę od 10-tej do 14-tej. Z pomocy specjalisty student może skorzystać na pewno w godzinach dyżuru, a nawet dłużej po indywidualnym umówieniu się. Pełne i szczegółowe informacje na temat systemu wsparcia dla studentów niewidomych i słabowidzących na UAM dostępne są na głównej stronie Uniwersytetu.

Prawo

Podstawę prawną do skanowania, nagrywania i szeroko pojętej adaptacji książek i materiałów dydaktycznych na potrzeby niewidomych i niedowidzących studentów daje przepis art. 331 Prawo Autorskie "Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych", zgodnie z którym:

"Art. 331 Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia".

Wszelkie wyjaśnienia i interpretacje tego przepisu można przeczytać w publikacji: "Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni. Prawo autorskie dozwolony użytek utworów", Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007.

ABC Logo Akademickiej Biblioteki cyfrowej

Akademicka Biblioteka Cyfrowa - to biblioteka cyfrowa dla studentów niepełnosprawnych - platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach - Internetowe centrum materiałów dydaktycznych. Od 2011 roku, udostępniamy materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych studentów UAM poprzez nasz profil w Akademickiej Bibliotevr Cyfrowej. Zasady rejestracji w systemie biblioteki oraz pobierania książek, kontat z administratorem i wiele innych informacji na temat ABC jest tutaj »

Lektury

Literatura na temat szeroko rozumianego wsparcia technicznego dla niewidomych i słabowidzących. Polecam książki warte przeczytania. Do kilku tytułów podanych w tym wykazie jest link do ich wersji w formacie PDF.

Artykuły

Polecam móje ostatnie teksty:

 • artykuł zatytułowany Zmierzyć niepełnosprawność opublikowany w kwartalniku Tyfloświat nr 2(35)2017. Omawiam w nim Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w kontekście "mierzenia niepełnosprawności" u osób z dysfunkcją wzroku. Cały tekst czasopisma jest dostępny w formacie PDF lub HTML
 • artykuł opublikowany w miesięczniku SZĘŚCIOPUNK Magazyn Polskich Niewidomych - Miesięcznik Fundacji „Świat według Ludwika Braille'a" Nr 8/29/2018 zatytuowany Czy fizykę trzeba zobaczyć?
Wykaz wszystkich moich tekstów jest dostępny tutaj

W mediach

Teksty, artykuły lub audycje radiowe innych autorów w których wypowiadam się w sprawach wspierania, szczególnie w przestrzeni miejskiej, osób z dysfunkcją wzroku:  

 • Wypowiedz mi książkę, "Życie Uniwersyteckie" nr 6 (177) czerwiec 2008, strona 24.
 • Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, "Życie Uniwersyteckie" nr 11 (266) listopad 2015, strona 19.
 • Sygnały Świata - Poznań, Wielkopolska" - Radio Merkury 08 stycznia 2017, godzina 8:25 Posłuchaj audycji w archiwum na stronie Merkurego
 • Sygnały Świata - Poznań, Wielkopolska" - Radio Poznań 06 sierpnia 2017, godzina 8:25 Posłuchaj audycji w archiwum na stronie Radia Poznañ
 • Sygnały Świata - Poznań, Wielkopolska" - Radio Poznań 9 września 2018, godzina 7:45 Posłuchaj audycji w archiwum na stronie Radia Poznañ o akcji #ścieżkadostępu podziel sie przestrzenią.

 • Konferencje

  w których uczestniczyłem w roku 2017 - 2019 [ wykaz wszystkich konferencji ]

 • (Nie)pełnosprawni w dobie technologii - IX KONFERENCJA ORGANIZACJI STUDENCKICH Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - 17 maj 2017.
 • Konferencja Naukowa "AZON - platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych", Wrocław 9. listopada 2017 roku. Szczegłowy program wydarzenia
 • Konferencja "Włączenie Cyfrowe - dostępna Polska", organizator: Fundacja Widzialni, Warszawa Sejm RP, 16 kwietnia 2018. Relacja z wydarzzena
 • "Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych w ramach REHA for the Blind in Poland", Fundacja Szanasa dla Niewidomych Oddział w Poznaniu, 22 czerwca 2018
 • Seminarium " Włączenie cyfrowe i dostępność do świata kultury i sztuki" zorganizowane w ramach IV Dni Dostępności Cyfrowej, Uniwersytet Śląski oraz Regionalny Instytut Kultury, Katowice 26 września 2018. Szczegóły na stronie Dni Dostępnoście Cyfrowej
 • Wizyta studyjna na Uniwersytecie Warszawskim celem zapoznania się z funkcjonowaniem znaczników ToTuPoint zainstalowanych w budynku Wydziału Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej na ulicy Dobrej 55 - 13.11.2018.
 • IV Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami - „Innowacyjne rozwiązania we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym” w dniach 27-28 lutego 2019 r. (środa-czwartek) na Wydziale Historycznym UAM. Więcej informacji o wydarzeniu jest tutaj.
 • "Jesteśmy razem! świat dotyku i dzwięku w ramach REHA for the Blind in Poland", organizator Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Poznaniu, 10 września 2019.
 • Reha for the Blind in Poland, organizator Fundacja Szansza dla Niewidomych, Miejsce Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytet Kardynał Stefana Wyszyńskiego; 21-23 pazdziernika 2019.
 • Prezentacja idei budynku dostępnego na przykładzie pilotażowego projektu wdrożonego w budynku D-21 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 12 listopada 2019.
 • "KOD Dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza". Organizatorzy: Projekt 5 zmysłów i Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, 25 listopada 2019.
 • "Zaprojektuj stronę internetową i dokumenty cyfrowe zgodnie ze standardem WCAG 2.1", Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę, 28 listopada, Poznań
 • Koordynator dostępności. Wdrażanie standardów dostępności w organizacji. Fundacja Widzialni, Częstochowa 29 - 30 stycznia 2020.
 • Accessibility Summit, spotkanie specjalistów oraz pasjonatów dostępności cyfrowej, organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, który odbędzie się w czwartek, 21 maja 2020.
 • Badania

  naukowe w których uczestniczyłem:
  Projekt badawczo-rozwojowy N R11 0008 04 "Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem dźwięków środowiska" pod kierownictwem prof. dr hab. Edwarda Hojana, a w szczególności trzecie zadanie badawcze określone jako "Badania parametrów akustycznych, które będą podstawą opracowania nowych standardów (norm) dotyczących sygnalizacji świetlno-dźwiękowej na przejściach dla pieszych - niewidomych".

  Inne konsultowane projekty

  Dostępność cyfrowa

  Logo Logo Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności

  Coraz bardziej WSZYSTKO, co nas otacza staje się cyfrowe, ale czy w ten sposób staje się bardziej dostępne dla WSZYSTKICH? Czym jest dostępność cyfrowa? Czy to tylko pretekst do celebrowania kolejnego „światowego dnia”, czy raczej wymóg cywilizacyjny.? A może to jedynie moda? A być może to nawet wymóg obowiązującego prawa?

  Czytaj więcej na temat dostępności cyfrowej

 • Polecam wydarzenie Accessibility Summit, spotkanie specjalistów oraz pasjonatów dostępności cyfrowej, organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, który odbędzie się w czwartek, 21 maja 2020. organizowane z okazji Global Accessibility Awareness Day (GAAD) 2020
 • Poradniki

  Idol2016

  Kategoria EDUKACJA – placówki, gdzie niewidomi i niedowidzący otaczani są prawdziwą i nowoczesną opieką, mają do dyspozycji niezbędne oprzyrządowanie i podręczniki, w których niewidomi i niedowidzący mają szansę zdobyć dobre wykształcenie i znaleźć pracę, a nauczyciele wiedzą jak pomagać takim osobom.
    Podczas XIV edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, w dniu 1.  grudnia 2016 roku, nagrodę Idol w kategorii Edukacja przyznano Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
    Dziękujemy! Cieszymy się niezmiernie, że nasze działania na rzecz niewidomych i słabowidzących zostały zauważone i docenione. Obiecujemy dalszą intensywną pracę na rzecz wspierania studentów z dysfunkcją wzroku.

    © CyjSoftware 2005 - 2018. Projekt logo - grafika Andrzej Wilowski. Utworzono 09.11.2005. Modyfikacja 07.05.2020
    stat4u