Lupa - logo wsparcia

Wsparcie dla niewidomych i niedowidzących studentów UAM

Misja i idea wsparcia

Wszelkiego typu niepełnosprawności zmniejszają dostęp człowieka do dóbr kultury i nauki. Jednak uszkodzenie wzroku, podstawowego zmysłu przy pomocy, którego człowiek pozyskuje prawie 90% informacji o otaczającym świecie, powoduje powstanie swego rodzaju bariery informacyjnej. Jest to szczególnie uciążliwe podczas kształcenia się i zdobywania umiejętności zawodowych na wyższej uczelni. Barierę tę można przełamać, będą częciowo zredukować - przy zastosowaniu nowoczesnej specjalizowanej techniki komputerowej, określanej czasami mianem tyfloinformatyka. Opanowanie tej techniki, a szczególnie wyspecjalizowanych urządzeń i oprogramowania wymaga specyficznej wiedzy informatycznej oraz umiejętności kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. W ramach programu "Uniwersytet Otwarty" przystąpiono na UAM do realizacji tych zadań.

mgr Henryk Lubawy

specjalista ds. sprzętu i oprogramowania wspomagającego dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Dyżury

Biblioteka Kampus Ogrody - czytelnia, stanowisko ze sprzętem wspomagającym - poniedziałek, środa, piątek od 12-tej do 13-tej.

Wsparcie

Stanowisko wspomagające jest dostępne dla studentów z niepełnosprawnością wzroku w czytelni Biblioteki Kampus Ogrody zlokalizowanej na Kampusie Ogrody ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, wejście do czytelni jest oznakowane znacznikiem systemu nawigacyjno-informacyjnego TotuPoint emitującym dźięki i opis z którym mozna się zapoznać wybierając ten link Ze sprzętu, komputer z programem mówiącym i powiekszającym, skaner formatu A3 z oprogramowaniem OCR, powiekszalnik można skorzystać zawsze w godzinach otwarcia biblioteki, to jest w poniedziałek od 12-tej do 19-tej, w pozostałe dni powszednie od 9-tej do 19-tej z przerwą od 13:30 do 14:00, w soboty od 9-tej do 14-tej oraz w niedzielę od 10-tej do 14-tej. Z pomocy specjalisty student może skorzystać na pewno w godzinach dyżuru, a nawet dłużej po indywidualnym umówieniu się. Pełne i szczegółowe informacje na temat systemu wsparcia dla studentów niewidomych i słabowidzących na UAM dostępne są na głównej stronie Uniwersytetu.

Dostępne zajęcia

Poradnik dotyczący prowadzenia dostępnych zajęć dydaktycznych dla studentów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik "Dostępne zajęcia" jest skierowany do wykładowców, nauczycieli akademickich, asystentów w laboratoriach oraz wszystkich innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami na naszej uczelni. Ma służyć wsparciem w procesie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym do studentów oraz doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami. Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM 2020
Polecam fragment tego obszernego poradnika dotyczący studentów z niepełnosprawnością wzroku, czyli Wskazówki dla prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z niepełnosprawnością wzroku.

Nawigacja

Od września 2020 roku rozszeżamy zakres wsparcia jakie oferujemy o system informacyjno-nawigacyjny, system udźwiękowienia i opisu przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością wzroku oparty na znacznikach ToTuPoint wspomagający niewidomych i słabowidzących w orientacji przestrzennej. System ten jest instalowany pilotażowo w Collegium Novum na Alei Niepodległości 4 oraz na terenie Kampusu Ogrody na ulicy Szamarzewskiego 89. Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku", nr projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 realizowanego w ramach konkursu NCBiR „Uczelnia dostępna”. Z dokładnymi lokalizacjami uniwersyteckich znaczników można się zapoznać na stronie z wykazem wszystkich znaczników w Poznaniu.
Jak działa ToTuPoint można zobaczyc i posłuchać w migawce powstałej z okazji 15. października, Dnia Białej Laski opublikowanej na uniwersyteckim Facebooku

Prawo

Podstawę prawną do skanowania, nagrywania i szeroko pojętej adaptacji książek i materiałów dydaktycznych na potrzeby niewidomych i niedowidzących studentów daje przepis art. 331 Prawo Autorskie "Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych", zgodnie z którym:

"Art. 331 Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia".

Wszelkie wyjaśnienia i interpretacje tego przepisu można przeczytać w publikacji: "Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni. Prawo autorskie dozwolony użytek utworów", Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007.

ABC Logo Akademickiej Biblioteki cyfrowej

Akademicka Biblioteka Cyfrowa - to biblioteka cyfrowa dla studentów niepełnosprawnych - platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach - Internetowe centrum materiałów dydaktycznych. Od 2011 roku, udostępniamy materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych studentów UAM poprzez nasz profil w Akademickiej Bibliotevr Cyfrowej. Zasady rejestracji w systemie biblioteki oraz pobierania książek, kontat z administratorem i wiele innych informacji na temat ABC jest tutaj »

Lektury

Literatura na temat szeroko rozumianego wsparcia technicznego dla niewidomych i słabowidzących. Polecam książki warte przeczytania. Do kilku tytułów podanych w tym wykazie jest link do ich wersji w formacie PDF.

Artykuły

Polecam moje ostatnie teksty:

 • artykuł zatytułowany Zmierzyć niepełnosprawność opublikowany w kwartalniku Tyfloświat nr 2(35)2017. Omawiam w nim Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w kontekście "mierzenia niepełnosprawności" u osób z dysfunkcją wzroku. Cały tekst czasopisma jest dostępny w formacie PDF lub HTML
 • artykuł opublikowany w miesięczniku SZĘŚCIOPUNK Magazyn Polskich Niewidomych - Miesięcznik Fundacji „Świat według Ludwika Braille'a" Nr 8/29/2018 zatytuowany Czy fizykę trzeba zobaczyć?
 • Studenci z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - od wsparcia do pełnego włączenia w życie akademickie [ w ] "Audiodeskrypcja i jej pogranicza", - Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Beata Jerzakowska-Kibenko (red.) Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2020, ISBN 978-83-7654-453-3
 • artykuł opublikowany w miesięczniku SZĘŚCIOPUNKT Magazyn Polskich Niewidomych - Miesięcznik Fundacji „Świat według Ludwika Braille'a" Nr 2/59/2021 zatytuowany Lokaj, anioł stróż czy asystent dydaktyczny?
Wykaz wszystkich moich tekstów jest dostępny tutaj

W mediach

Teksty, artykuły lub audycje radiowe innych autorów w których wypowiadam się w sprawach wspierania, szczególnie w przestrzeni miejskiej, osób z dysfunkcją wzroku:  

 • Wypowiedz mi książkę, "Życie Uniwersyteckie" nr 6 (177) czerwiec 2008, strona 24.
 • Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, "Życie Uniwersyteckie" nr 11 (266) listopad 2015, strona 19.
 • Sygnały Świata - Poznań, Wielkopolska" - Radio Merkury 08 stycznia 2017, godzina 8:25 Posłuchaj audycji w archiwum na stronie Merkurego
 • Sygnały Świata - Poznań, Wielkopolska" - Radio Poznań 06 sierpnia 2017, godzina 8:25 Posłuchaj audycji w archiwum na stronie Radia Poznañ
 • Sygnały Świata - Poznań, Wielkopolska" - Radio Poznań 9 września 2018, godzina 7:45 Posłuchaj audycji w archiwum na stronie Radia Poznañ o akcji #ścieżkadostępu podziel sie przestrzenią.

 • Konferencje

  w których uczestniczyłem w roku 2020 - 2021 [ wykaz wszystkich konferencji ]

 • Koordynator dostępności. Wdrażanie standardów dostępności w organizacji. Fundacja Widzialni, Częstochowa 29 - 30 stycznia 2020.
 • Accessibility Summit, spotkanie specjalistów oraz pasjonatów dostępności cyfrowej, organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, który odbędzie się w czwartek, 21 maja 2020.
 • Konferencja "Dostępność a nowe technologie"- wydarzenie online zorganizowane przez Fundację Vis Major. Pełen zapis na kanale YouTube wystapienia z dnia 8.10.2020 pt. Wprowadzenie do ustawy o zapewnianiu dostępności - Przemysław Herman
 • Konferencja "Dostępność a nowe technologie"- wydarzenie online zorganizowane przez Fundację Vis Major. Pełen zapis na kanale YouTube wystapienia z dnia 13.10.2020 pt. Ustawa o dostępności cyfrowej - Adam Pietrasiewicz
 • Konferencja "Dostępność a nowe technologie"- wydarzenie online zorganizowane przez Fundację Vis Major. Pełen zapis na kanale YouTube wystapienia z dnia 20.10.2020 pt. Nowe technologie wspierające udział osób niewidomych w wydarzeniach - Katarzyna Gajewska
 • Konferencja "Forum Koordynatorów i Koordynatorek dostępności", wydarzenie omline 19 stycznia 2021. Pełen zapis przebiegu konferencji w serwisie YouTube [PJM, Napisy].
 • Webinarium: Tekst alternatywny w teorii i praktyce - Wydarzenie online w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności, organizator Warszawa Dostępna i Fundacja Kultury bez Barier, 23 luty 2021.
 • Badania

  naukowe w których uczestniczyłem:
  Projekt badawczo-rozwojowy N R11 0008 04 "Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem dźwięków środowiska" pod kierownictwem prof. dr hab. Edwarda Hojana, a w szczególności trzecie zadanie badawcze określone jako "Badania parametrów akustycznych, które będą podstawą opracowania nowych standardów (norm) dotyczących sygnalizacji świetlno-dźwiękowej na przejściach dla pieszych - niewidomych".

  Inne konsultowane projekty

  Dostępność cyfrowa

  Logo Logo Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności

  Coraz bardziej WSZYSTKO, co nas otacza staje się cyfrowe, ale czy w ten sposób staje się bardziej dostępne dla WSZYSTKICH? Czym jest dostępność cyfrowa? Czy to tylko pretekst do celebrowania kolejnego „światowego dnia”, czy raczej wymóg cywilizacyjny.? A może to jedynie moda? A być może to nawet wymóg obowiązującego prawa?

  Czytaj więcej na temat dostępności cyfrowej

 • Polecam wydarzenie Accessibility Summit, spotkanie specjalistów oraz pasjonatów dostępności cyfrowej, organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, który odbędzie się w czwartek, 21 maja 2020. organizowane z okazji Global Accessibility Awareness Day (GAAD) 2020
 • Poradniki

  Idol2016

  Kategoria EDUKACJA – placówki, gdzie niewidomi i niedowidzący otaczani są prawdziwą i nowoczesną opieką, mają do dyspozycji niezbędne oprzyrządowanie i podręczniki, w których niewidomi i niedowidzący mają szansę zdobyć dobre wykształcenie i znaleźć pracę, a nauczyciele wiedzą jak pomagać takim osobom.
    Podczas XIV edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, w dniu 1.  grudnia 2016 roku, nagrodę Idol w kategorii Edukacja przyznano Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
    Dziękujemy! Cieszymy się niezmiernie, że nasze działania na rzecz niewidomych i słabowidzących zostały zauważone i docenione. Obiecujemy dalszą intensywną pracę na rzecz wspierania studentów z dysfunkcją wzroku.

    © CyjSoftware 2005 - 2018. Projekt logo - grafika Andrzej Wilowski. Utworzono 09.11.2005. Modyfikacja 23.02.2021
    stat4u