Konsultowane projekty wsparcia dla niewidomych  

mgr Henryk Lubawy

specjalista ds. sprzętu i oprogramowania wspomagającego dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku , administrator profilu UAM w Akademickiej bibliotece Cyfrowej, administrator uczelnianego systemu nawigacyjno-informacyjnego, systemu udźwiękowienia i opisu przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością wzroku; Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

Dyżury

Uwaga! Z powodu obostrzeń i ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 dyżury wstrzymane do odwołania.
Biblioteka Kampus Ogrody - czytelnia, stanowisko ze sprzętem wspomagającym - poniedziałek, środa, piątek od 12-tej do 13-tej.

Projekty

konsultowane:

 • ReadIT - elektroniczne okulary dla niewidomych - projekt studentów informatyki politechnikiPoznańskiej nagrodzony na konkursie Computer Society International Design Competition.
 • e-MPK - Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki,
 • NaviCane - elektroniczna biała laska - Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki,
 • Plan Komunikacyjny Poznania dla niewidomych i słabo widzących - Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być potrzebnym", finansowanie Urząd Miasta Poznania.
 • Dobranie optymalnych sygnałów akustycznych oraz wprowadzenie jednolitego systemu ich zastosowania na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlno-dźwiekową na terenie miasta Poznania - Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM.
 • Akademicka Biblioteka Cyfrowa - biblioteka cyfrowa dla studentów niepełnosprawnych - platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach - Internetowe centrum materiałów dydaktycznych w projekcie "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostepie osób niepełnosprawnych do edukacji" Projekt jest realizowany od października 2009 roku do konca 2011 roku przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. - Czytaj więcej na stronie BON UW
 • Opracowanie "Elektroniczne urządzenia wspomagające ucznia słabowidzącego" w ramach publikacji książkowej z materiałami dydaktycznymi do realizacji Zadania 3 - kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie sprzetu i środków dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w projekcie "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostepie osób niepełnosprawnych do edukacji".- realizacja sierpień 2010.
 • Projekt aim4it: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance (tytuł projektu w języku polskim: Mobilnośa bez barier z wirtualnym asystentem podróży) - Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechnika Poznańska 2014-2016.
 • Udział w pracach zespołu roboczego powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka nr 131/2015/P z dnia 27 lutego 2015 roku, pracującego nad opracowaniem Standardy dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami. Zespół problemowy nr 1 - "wymogi jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki" i Zespół problemowy nr 2 - "wymogi jakim powinna odpowiadać komunikacja publiczna i miejska ifrastruktura informacyjna".
 • Standardy adaptacji przestrzeni publicznej pod kątem osób niewidomych i słabowidzących zalecenia, przepisy, dobre praktyki. Opracowanie Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny Centrum Rehabilitacji, Warszawa 2016.
 • Wystawa "Tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa" w ramach realizacji zadania Początki chrześcijaństwa na poznańskim Ostrowie - Program Chrzest 966 - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 • konsultowanie kilkunastu projektów inwestycji drogowych, przystanków, parkingów i przejść dla pieszych w ramach zadań jakie wypełnia Miejska Społeczna Rada ds osób niepełnosprawnych której członkiem byłem od 10 listopada 2015 do 24 listopada 2017.

Badania

naukowe w których uczestniczyłem:
Projekt badawczo-rozwojowy N R11 0008 04 "Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem dźwięków środowiska" pod kierownictwem prof. dr hab. Edwarda Hojana, a w szczególności trzecie zadanie badawcze określone jako "Badania parametrów akustycznych, które będą podstawą opracowania nowych standardów (norm) dotyczących sygnalizacji świetlno-dźwiękowej na przejściach dla pieszych - niewidomych".

Poradniki

Wstecz Wsparcie